Al vele jaren werken de Waddinxveense kerken samen om met veel Waddinxveners Kerst op kerstavond te vieren.

Vanuit de deelnemende kerken wordt Kerst=Feest ook bekostigd, voorbereid en georganiseerd.

  • Gereformeerde kerk vrijgemaakt / Kruiskerk
  • PKN / Vier hervormde gemeenten: Brugkerk, Bethelkerk, Hoeksteen, Morgenster
  • PKN / Wijkgemeente De Rank
  • PKN / Wijkgemeente Ontmoetingskerk
  • Baptistengemeente Ichthus

Wilt u één van de kerken een keer bezoeken of wilt u contact zoeken met een voorganger dan vindt u informatie op de webpagina http://www.kerken-waddinxveen.nl

Wilt u Kerst=Feest financieel steunen dan kunt u een gift overmaken op bankrekening NL93 RABO 0172 0514 52 t.n.v. "KERST=FEEST" o.v.v. "Gift Kerst=Feest", zie ook de pagina http://www.kerstisfeest.nl/givt